Portraits

some of my favorite portraits 

a1_lq.jpg
 
louise_damgaard_01_v3.jpg
nanarashid10_lq.jpg
 
28.jpg
 
savannah7.jpg
 
 
 
stine_promo_2_lq.jpg
 
soph.jpg
petermollerup.jpg
 
rindvig.jpg
mag14_lq_fixet.jpg
 
 
byebarat_promo1.jpg
12_lq.jpg
 
jonekone.jpg
 
6.JPG
 
tine4.jpg
 
bauer1.jpg
4_bw_lq.jpg
amelia.jpg